Actieplan Jeugdwerkloosheid

www.actieplanjeugdwerkloosheid.nl

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een regionale samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de regio Midden-Utrecht. Zij zetten zich in om jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek te helpen.

Ontwikkeling site